Morinda citrifolia L. Noni
Noni
English   Espa˝ol   Dutch
  

 
 

Wetenschappelijke Studies

Door de eeuwen heen worden natuurlijke en plantaardige producten gebruikt over de hele wereld en door alle culturen. De wetenschappers tonen steeds meer interesse voor deze producten en de voordelen worden steeds vaker erkend. NONI begon in deze eeuw interesse op te wekken van steeds meer wetenschappers en ÚÚn voor ÚÚn onthulde de kwaliteiten en erkenningen weer van de NONI vrucht.

Xeronina en celregeneratie
Dr.Ralph Heinicke

Dr. Ralph Heinicke, onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Hawa´, heeft veel pionierswerk verzet in het onderzoek naar de farmacologisch werkzame bestandsdeel van NONI. Aanvankelijk was zijn aandacht gericht op het onderzoek naar het werkzame bestandsdeel waaraan het ananasenzym bromelaine zijn farmacologische eigenschappen dankt. Na jaren van moeizame voortgang wist Dr. Heinicke dit bestandsdeel te isoleren en te definiŰren als een nieuwe alkalo´de, die hij XERONINE noemde.
Xeronine is een tamelijk kleine alkalo´de die in bijna alle cellen van planten, dieren en micro-organismen voorkomt. Aangezien de fysiologisch actieve hoeveelheden van deze stof in de orde van grootte van enkele pictogrammen liggen, is vrij Xeronine met normale chemische analysetechnieken echter niet aan te tonen.

Gezien de sterke overeenkomst tussen therapeutische claims van bromelaine en die van NONI, besloot Dr. Heinicke vervolgens, de techniek om Xeronine vrij te maken uit de ananasplant, toe te passen op NONI. Ook NONI bleek Xeronine te bevatten en zelfs in relatief grotere hoeveelheden dan de ananasplant.
NONI-vruchten bleken dus wel aanzienlijke hoeveelheden van Xeronine te bevatten en tevens de inactieve vorm van het pro-enzym dat Xeronie vrijmaakt uit de NONI vrucht.
Indien Xeronine echter niet goed wordt geactiveerd, zal NONI weinig therapeutisch effect opleveren. Daarom is het van belang om NONI op een lege maag in te nemen. Op die manier ontkomt het essentiŰle pro-enzym Pro-Xeronine aan de spijsvertering in de maag en komt het in de darmen terecht, alwaar de kans heel groot is dat de Xeronine wordt geactiveerd.

Regeneratie van Cellen

Dr. Heinicke is tot de conclusie gekomen dat de primaire functie van Xeronine bestaat uit het reguleren van de vorm en stabiliteit van prote´nen. Prote´nen zijn voor hun werkzaamheid veelal afhankelijk van een specifieke vorm en structuur, die ze alleen kunnen behouden als ze voldoende stevigheid bezitten. Volgens Dr. Heinicke vervult Xeronine wat betreft een belangrijke regulerende functie door er voor te zorgen dat de prote´nemoleculen de noodzakelijke stabiliteit krijgen.

Aangezien deze prote´nen verschillende functies in het lichaam vervullen, kan de toepassing van Xeronine een breed scala van reacties tot gevolg hebben. Welk effect Xeronine bij iemand precies te weegt zal brengen is afhankelijk van welke weefsel bij die persoon suboptimale Xeroninewaarden hebben. Zodoende kan Xeronine bij vrijwel elk ziektebeeld verlichting geven.

Volgens Dr. Heinicke beschikken alle weefsels over cellen met prote´nen die over receptorplaatsen voor Xeronine beschikken. Sommige van deze prote´nen en zijn niet-actieve vormen van enzymen die Xeronine nodig hebben om (weer) actief te worden. Hierdoor kan de door NONI beschikbaar komende Xeronine uiteenlopende enzymsystemen activeren en allerlei cellulaire regeneratieprocessen stimuleren. Zo worden cellen die niet goed, of niet voldoende functioneren of beschadigd zijn, geholpen om zich op natuurlijke wijze te herstellen. Xeronine kan bijvoorbeeld door procollagenase van het lichaam in een specifieke protease om zetten, veilig en snel doodweefsel bij brandwonden verwijderen.

Evenzo kunnen proteinen na een reactie met Xeronine receptorplaatsen voor hormonen vormen. Dit mechanisme zou een verklaring kunnen zijn voor het stemmingsverbeterende effect dat vaak aan NONI werd toegeschreven. Xeronine veranderde bepaalde receptorproteinen in de hersenen in actieve absorptieplaatsen voor endorfine, de hormoonstoffen die het welbevinden bevorderen. Andere proteinen vormen porien in membranen in de darmen, de bloedvaten en andere organen. Absorptie van Xeronine door deze proteinen verandert de vorm van de porien en beinvloedt daarmee de passage van moleculen door de membranen. Op die manier zou het positieve effect op de spijsvertering van NONI worden verklaard.

Referenties:

1.Heinicke R.M. "The pharmacologically active ingredient of Noni"
2.Hirazumi A.Furrasawa,S.C Chou & Y.Hokama,Proc.West.Pharmacol.Coc.37:145-146, 1994.
3.Inmunomodulation contributes to the anticancer activity of Morinda Citrofolia fruit juice.

Earthly Products
Earthly Products Inc.